Paris, Louvre - 3 - Řecko pozdní antiky !
10so/folder.png Louvre - 3. 1 - Pozdně antické sochy I.
Většinou řecké sochy z hellénistické (včetně římských kopiíí řeckých soch z hellénistické doby) a sochy z doby římské.
Čistě římské sochy mají své album ve složce "Sousedíé a následovníci Řecka".
20so2/folder.png Louvre - 3. 2 - Pozdně antické sochy II.
Většinou řecké sochy z hellénistické (včetně římských kopiíí řeckých soch z hellénistické doby) a sochy z doby římské.
Čistě římské sochy mají své album ve složce "Sousedíé a následovníci Řecka".
30br/folder.png Louvre - 3. 3 - Drobné bronzy od hgellénismu po konec antiky
Drobné bronzy od -300 do cca +300.
Řazené chronologicky.
40te/folder.png Louvre - 3. 4 - Pozdně antické drobné terakoty
Drobné terakoty z doby -325 až +300.
Řazené chronologicky.
Volné pro nekomerční použití