Paris, Louvre - 4 - Sousedé a následovníci Řecka: Kypr, Etruskové, Řím, klasicistní Evropa !
10Kp/folder.png Louvre - 4. 3 - Kypr
-3000 až -450. Prolínání Řecka a semitského Východu, hlavně foinického.
Řazeno chronologicky.
20Et/folder.png Louvre - 4. 2 - Etruskové
-500 až -250. Vllastní motivy i převzatý řecký výtvarný styl.
Řazeno chronologicky.
30Ro/folder.png Louvre - 4. 1 - Řím
-20 až +400. Hlavně římsklý portrét.
40kE/folder.png Louvre - 4. 4 - Klasicistní Evropa
Mladý neapolský rybář si hraje s želvou, Francois Rude, 1833.
Předběžné.
Volné pro nekomerční použití