Adam, socha v životní velikosti, z Notre Dame, kolem +1260, inv. č. Cl. 11657. Museum Hotel de Cluny. Má pupek, kolem čehož byla spousta scholastických disputací, neboť je bytostí nenarozenou, takže by musel být stvořen rovnou s pupkem. Miniaturní fíkovník s obřím listem řeší problémy stability a prudérie. Detail. Držením těla, šíří ramen a pozicí pravé ruky připomíná gotické Madony; zbytek je reminiscencí na pozdně antickéhoApollóna (třeba některého z těch s ještěrkou).
clun907.jpg
Jméno: clun907 Autor: zk