Francie (France)
10L/folder.png Paris, Louvre !!
Muzeum přes dvě stanice metra se snad kilometrovými chodbami, prý nejnavštěvovanější na světě.
Víceméně obludnost, ovšem skrývající mnohé poklady. (Budeme ovšem odezírat od většiny novodobých po pádu antiky.)
20G/folder.png Paris, Museum Guimet
Skvělé orientální sbírky. Mně zajímá řecká Baktrie, ale i něco z ostatního. (Gumetovo museum nabízí hodně pěkných věcí z Číny, Tibetu a Japonska, ale to přenechávám povolanějším.)
30C/folder.png Paris, Museum v Hotel de Cluny
Hlavně raný středověk, něco málo pozdní antiky.
V pozdní antice římské lázně, na kterých bylo ve středověku postaveno jakési velvyslanectví clunyjského opatství v Paříži, z něhož je teď museum středověku.
40n/folder.png Paříž novověká
50s/folder.png Paříž středověká
60R/folder.png Rodinovo muzeum
Inspirace pozdní antikou na úsvitu moderny.
70Dij/folder.png Dijon !
Máme tady od Hanky něco ze dvou muzejí:
Muzeum umění v Dijonu (Musée des Beaux-Arts de Dijon) - Kykladské a řecké nálezy.
Archeologické museum v Dijonu (Musée Archeologique, Dijon) - Galsko-římské nálezy.
Volné pro nekomerční použití