Umění starověku !!
10Egypt/folder.png Starověké kultury údolí Nilu
Egypt a Núbie
20Meso/folder.png Civilizace Předního východu
30Kypr/folder.png Kultury Kypru a egejské oblasti !
Od rané doby bronzové do klasické doby.
35Myk/folder.png Mykénská keramika
V rámci rozdělení expozice je mykénské keramice věnovaná jedna vitrina v sálu "Řecké umění geometrického a archaického období".
40geom/folder.png Řecké umění geometrického a archaického období !
50klas/folder.png Řecké umění klasického odobí a helénistické umění !
60Etru/folder.png Etruské a římské umění !
Volné pro nekomerční použití