Národní muzeum, Praha !
10Pale/folder.png Paleolit z výstavy
Většina těchto věcí je normálně ložena v Brně.
30neol/folder.png Neolit
Neolit ze stálé sbírky,
většinou prý z doby -4500 / -4000.
50antik/folder.png Anatolie, Kypr, Kréta, Řecko
Před otevřením antické sbírky NG a před rekonstrukcí historické budovy NM.
80ostat/folder.png Ostatní
Volné pro nekomerční použití