V noci měl ale podivuhodné vidění, ve kterém k němu přistoupil šedovlasý muž, patrně sám Homér, a zarecitoval mu tyto verše: „Na moři bouřlivých vln jest rozložen jakýsi ostrov, v popředí aigyptské země a Faros se nazývá jménem." (Od. IV.354-5, překlad O. Vaňorný)
0105.jpg
Jméno: 0105 Autor: Hynek Bartoš