Tehdy se Alexandros rozhodl řídit se radou zjevenou ve snu a poručil postavit město podle přirozené povahy tohoto místa. Dokonce prý prohlásil (Plútarchos, Životopisy slavných Řeků a Římanů, II. 26), že si Homéros nejen zaslouží ve všem ostatním podivu, ale že je také výborným stavitelem. A proto je možno za opravdového zakladatele Alexandrie považovat samotného Homéra (případně jeho ducha).
0101.jpg
Jméno: 0101 Autor: Hynek Bartoš