Patrně nejstarší historickou zmínku o Sivě nacházíme u Hérodota (IV.181), který píše: „…Směrem do vnitrozemí Libye [tzn. Afriky] se prostírá písčitá vysočina, která se táhne od Egyptských Théb až ke sloupům Héraklovým. Na této vysočině se ve vzdálenosti přibližně deset dní cesty vyskytují kusy soli ve velkých balvanech na pahorcích a na vrcholu každého pahorku prýští uprostřed soli pramen studené vody.
0504.jpg
Jméno: 0504 Autor: Hynek Bartoš