Nápis hrdě hlásá, že věštírnu zasvěcenou Ammónovu kultu za vlády krále Amasise (570-525) navštívil roku 332/1 Alexandr Veliký.
0328.jpg
Jméno: 0328 Autor: Hynek Bartoš