Někteří vyprávějí (Plútarchos, Životopisy slavných řeků a římanů, II. 27), že Ammónův kněz chtěl Alexandra s jakousi laskavostí oslovit řecky ó paidion („chlapče!“), ale na konci slova udělal chybu a namísto „n“ vyslovil „s“. Alexandros si tuto chybu vyložil jako oslovení ó pai Dios („ó Diův synu“) a odtud počala legenda a Ammónově proroctví.
0411.jpg
Jméno: 0411 Autor: Hynek Bartoš