Egypťané, jak nám dosvědčuje již Hérodotos, říkali Diovi Ammón. „V jediný den v roce, ve svátek Diův, porážejí jednoho berana, stahují s něho kůži a zahalují do ní sochu Diovu; potom přinášejí k soše Diově jinou sochu, Héraklovu. Když tak učinili truchlí všichni v posvátném obvodu nad beranem a potom ho pochovávají v posvátné rakvi… Proto Egypťané staví Diovi sochy s beraní hlavou." (Hérodotos II.42)
0523.jpg
Jméno: 0523 Autor: Hynek Bartoš