„O věštírnách v Řecku a Libyi vypravují Egypťané takovouto historii. Kněží Thébského Dia tvrdili, že Foiničané unesli z Théb dvě kněžky, a prý se dozvěděli, že jednu z nich prodali do Libye a druhou do Řecka. A tyto dvě ženy prý založily první věštírny u řečených národů. Když jsem se ptal, odkud to tak přesně vědí, říkali, že po nich podnikli veliké pátrání, že však je nemohli najít. Později prý se o nich dozvěděli to, co mi říkali. To jsem slyšel od kněží v Thébách." (Hérodotos II.54)
0201.jpg
Jméno: 0201 Autor: Hynek Bartoš