Keramický džbán z jeskyně Zás na Naxu, pozdní neolit, 5300 až 3200 před n. l.
119766.jpg
Jméno: 119766 Autor: zk