Zlatý poklad. Pohřebiště u Varny, chalkolit, -4600 až -4200. Šperky různé velikosti; masivní zlato a drahé kamení. Archeol muzeum Varna.
varm24b.jpg
Jméno: varm24b Autor: zk