Býčci z tenkého zlatého plechu. Pohřebiště u Varny, chalkolit, -4600 až -4200. Archeol muzeum Varna.
varm27.jpg
Jméno: varm27 Autor: zk