Fragmenty keramiky ze středního neolitu, cca -5 000 (př. n. l.). Archeol. muzeum v Syrakúsách.
121268.jpg
Jméno: 121268 Autor: zk