"Mandaly", hlavně kykladské na "pánvičkách", EC II, -2800 / -2300 !
20MandF/folder.png Kykladské "pánvičky" typu "ženského". Frying pans, skillets F
Raná doba bronzová, EC II, -2800 / -2300.
Jsou to patrně kultovní předměty - snad standarty, vzdáleně podobné šamanským, ale keramické a často koncentricky zdobené.
Zdobení je ryté a plněné bílým kaolínem.
30MandM/folder.png Kykladské "pánvičky" typu ne "ženského". Frying pans, skillets M
Raná doba bronzová, EC II, -2800 / -2300. Většina jich je z Kyklad, ale jsou tu i z Atiiky a z Kréty, těch pár maloasijských nemám.
Jsou to patrně kultovní předměty - snad standarty, vzdáleně podobné šamanským, ale keramické a často koncentricky zdobené.
Zdobení je ryté a plněné bílým kaolínem.
60mand/folder.png "Mandaly" z Kyklad a Kréty bronzové doby
Motivy příbuzné těm na "kykladských pánvičkách".
Volné pro nekomerční použití