Kamenné nádoby z doby bronzové !
10ec1/folder.png Kamenné nádoby z rané doby bronzové, z vrstev EC 1 a EM 1
Kyklady -3200 až -2800 (nebo -2700), ale taky Kréta (raně minojská).
20ec2/folder.png Kamenné nádoby z rané doby bronzové, z vrstvy EC 2
Kyklady -2800 (-2700) až -2300 (-2200).
30ec3/folder.png Kamenné nádoby z rané doby bronzové, z vrstvy EC 3
Kyklady -2200 až -2000.
40ec/folder.png Kamenné nádoby z rané doby bronzové - Zatím bez možnosti přesnějšího rozlišení vrstev
Z Kykldad (EC) a z Kréty (EM), -3200 až -2000.
50stred/folder.png Kamenné nádoby ze střední doby bronzové
60pozd/folder.png Kamenné nádoby z pozdní doby bronzové, vrstvy LM1 a LC1
Z Kréty a Kyklad, cca -1800 až -1600.
Volné pro nekomerční použití