Nádoby keramické, většinou malované, někdy s plastickou ozdobou !
20rana/folder.png Keramické nádoby - raná doba bronzová
-3200 až -2000, nejčastěji Kréta a Kyklady.
70Kamar/folder.png Kamarská keramika
Krásná keraminka s výrazným dekorem, často tenktostěnná.
Kréta, nejčastěji Faistos, asi od roku -2000.
Jmenuje se podle horské posvátné jeskyně Kamares, kde se jí část našla.
80stred/folder.png Keramické nádoby - střední doba bronzová
Většinou středně kykladská keramika z Théry (MC) a středně minojská z Kréty (MM).
85morska/folder.png Keramické nádoby malované v mořském stylu
Kréta, pozdní doba bronzová.
90podz/folder.png Keramické nádoby - pozdní doba bronzová
Většinou z Kréty (LM), Mykén (LH) a Théry (LC).
95keram/folder.png Keramické nádoby - doba bronzová, zatím blíže neurčená; něco je možná až z archaické doby.
Něco z toho ještě půjde rozsortýrovat.
Volné pro nekomerční použití