Chrámy !
10prae/folder.png Předchůdci chrámů
Palácové svatyně, temena ve volné přírodě.
20arch/folder.png Chrámy z řecké archaické doby
Řazené přibližně chronologicky
30klas/folder.png Chrámy z doby klasické a zač. hellénismu (do r. -300)
Řazené topograficky: od severu k jihu a od západu k východu.
35klasT/folder.png Chrámy typu tholos (kruhové) z doby klasické a zač. hellénismu (do r. -300).
Většinou Athéniny nebo héroů.
50pozd/folder.png Chrámy hellénistické a římské doby
Jen staré náboženství. Křesťanslé jsou zvlášť, v rubrice "Křesťanské památky".
0502253 0502256 0502257 delo003 delo218
thn_0502253.jpg thn_0502256.jpg thn_0502257.jpg thn_delo003.jpg thn_delo218.jpg
epid15 epid16
thn_epid15.jpg thn_epid16.jpg
Volné pro nekomerční použití