Jamka pro vkládání obětí – na vrcholu sloupku! Nikoli tedy abacus, hlavice na části sloupu! Nápis zprava doleva, dokonce i ve spirále, je věnování Apollónovi: Apollón Alexitidés („Odvracející“). Sloupek pochází z pozdního 7. století před n. l., je 105 cm vysoký, nalezený byl roku 1954 v Gyroulas u Sangri na Naxu. Archeologické muzeum Naxijské Chóry, MN 8.
110121.jpg
Jméno: 110121 Autor: zk