Base sloupu (hlavice?) s nápisem v cik-cak směru (bústrofédon). Mramor, 42 x 11,3 cm. Archaická doba. Nalezeno roku 1977 v levé apsidě chrámu Krista u Sangri, tedy 400 m východně od svatyně Démétér v Gyroulas u Sangri na Naxu. Archeologické muzeum Naxijské Chóry, MN 6543.
110116.jpg
Jméno: 110116 Autor: zk