Stéla se soupisem "thearodoků" - vyslanců Asklépiova chrámu v různých městech, -365/-311. Archeologické muzeum v Epidauru, No. 12.
091138.jpg
Jméno: 091138