Zeus tady má pěknou zahrádku. "Na samém Lykaiu se jedno území dokonce jmenuje Krétea; tato Krétea je po levé straně háje Apollóna, příjmením Parrhasijský ... tak Arkaďané prohlašují, že ta Krétea, kde byl Zeus vychován, je toto místo, nikoli ostrov (Kréta). Uvádějí také jména nymf, od nichž byl Zeus vychován, totiž Theisoa, Neda a Hagnó... Jméno Neda dostala řeka, jméno Hagnó dostal pramen..." (Pausaniás VIII, 37)
Lyka04.jpg
Jméno: Lyka04