Další obrázek

 Zpátky

Zbytky svatyně Démétér, cca 500 BC.

Kult Démétér už koncem archaické doby
je zajímavým dokladem náboženství
Makedoňanů ještě před jejich hellénizací. 

Chcešvidět ještě jiný pohled na tato torza?