Archeologické museum v Hérakleiu - sály 14 - 16, fresky


060817.jpg
060817x.jpg
060818.jpg
0502211.jpg
0502212.jpg
0502212x.jpg
0502213.jpg
0502213p.jpg
0502213x.jpg
0502214.jpg
0502215.jpg
0502215x.jpg
0502215y.jpg
0502215z.jpg
0502216.jpg
0502217.jpg

Created by IrfanView