Fotky zbytků viditelných manifestací posvátna

Podle témat, protože celá alba se možná líp hledají takhle než databází

Zpátky na vstup "Obrázky"    

Proto tady nabízíme (taky .DOC):


    Hory.  Jeskyně posvátné.  Věštírny.  Mysterijní místa.

    Oblíbená místa jednotlivých bohů.

    
Největší hnízda výtvarných památek dávné zbožnosti (musea):

Kultura Sesklo.  Stará Malá Asie.  Kykladské věci (hlavně idoly a "pánvičky").

Krétské věci (hlavně rhyta, rhyton).  Mykénské věci.

Archaické sochy (hlavně kúros a kóré, kouros, korai) a nádobíčka.

Klasické sochy včetně jejich pozdně antických replik.  Ráj drobných terakot.  Mozaiky.
 

    Řecko a Orient (musejně):

Kypr. Sýrie. Foiníkie. Baktrie (střední Asie a severozápadní Indie).


    Hory, většinou posvátné a s jeskyněmi:

Parnas (Parnássos) nad Delfami.  Kylléné a Lykaion v Arkádii na Peloponésu.

Zás (Zas) na Naxu.  Kynthos (Kinthos) na Délu, nejmenší posvátná hora.

Bílé hory (Lefka Ori) na západní Krétě.  Ida (Ída, Psiloritis) na střední Krétě.  Lasithi na východní Krétě.

 

    Jeskyně posvátné:

Kórycká (Kóryaké).  Kylléné.  Zás.  Hyakinthova (Hérakleova)

Kamarská (Kamares).  Ida (Ída).  Psychro.  Minóův Stůl (Trapeza)

 

    Věštírny:

Delfy (Delfoi, kraj Fókis) u Dionýsova hrobu pod Apollónovým chrámem.

Dódóna.  Nekromanteion.  Trofónion.  V Arkádii: Mantineia, Feneos.

V Iónii:  Kláros.  Didyma (Didymoi).

 

    Mysterijní místa:

Eleúsis (Eleousina) u Athén.  Lykosúra (Lykosoura) a Feneos v Arkádii.

Naxos: Démétrion.


 

    Oblíbená místa jednotlivých bohů:

Kronos,  Zeus,  Héra,  Létó,  Afrodíté,  Artemis,  jiné manifestace Velké bohyně,  Apollón,  Asklépios,  Hyakinthos,  Dionýsos,  Hermés,  Máia,  Athéna,  Héfaistos,  Poseidón,  Hádés (Plútón),  Démétér a Persefoné,  Kabeirové (Kabeiroi, Megaloi Theoi)

Bohové abecedně (s prominutím):
Afrodíté,  Apollón,  Artemis,  Asklépios,  Athéna,  Démétér,  Dionýsos,  Hádés,  Héfaistos,  Héra,  Hermés,  Hyakinthos,  Kabeiroi,  Kronos,  Létó,  Máia,  Plútón,  Persefoné,  Poseidón,  Velká bohyně,  Zeus

 

    Kronos:  Olympie (Olympia)


    
Zeus:

Dion pod Olympem.  Olympie (Olympia) na Peloponésu.  Lykaion v Arkádii.

Délos, vrchol Kynthos.

Naxos.

Jeskyně narození Psychro,  Ídská jeskyně (Ida).

 

    Héra:  Olympie.  Samos.


    
Afrodíté:  Korinthos, zvl. Akrokorint.  Rhodos.  Asi i Korfu (Kerkýra).


    
Létó:  Délos na Kykladách.  Létóon v Lýkii.


    
Artemis:

Braurón (Vraone) v Attice, (památky kultu i v tamním museu).

Korfu (Kerkýra).  Prý také Delfy a Arkádie.

Délos, chrámový okrsek a místo narození.

Naxos: Artemios (?).  

Efesos, Artemision, s památkama v tamním museu.

Létóon, místo narození v Lýkii. Viz i "Jiné manifestace Velké bohyně".


    
Jiné manifestace Velké bohyně (krom ryze podsvětních, ty viz Démétér a Persefoné):

Aigína, chrám Afáie (Afája, Afaia).

Kamarská jeskyně (Kamares);  Anemospilia na Krétě.

Keros.

Lykosúra (Lykosoura), chrám Despoiny v Arkádii.


    
Apollón:

Delfy (Delfoi) v kraji Fókis: zvl. chrám s věštírnou.

Bassai (Vasse) v Arkádii.

Délos, chrámový okrsek a místo narození.

Naxos, ostrůvek Palatia.  Naxos, okrsek Apollónia (?).

Létóon, místo narození v Lýkii.


    
Asklépios:  Epidauros na Peloponésu.  Kós v Dodekanésu.


    
Hyakinthos:  Délos, vrchol Kynthos a jeskyně pod ním.


    
Dionýsos:

Boiótie, zvl. Théby (Thébai, Thive) (stopy kultu i v místním museu).

Delfy (Delfoi), Kórycká jeskyně narození (Kóryaké, Parnássos).

Délos.

Naxos.


    
Hermés:

Arkádie, zvláště: Kyllénské hory a jeskyně narození.  Feneos.

Možná také krétské hory:  Ída a Bílé hory.


    
Máia:  Hora Kylléné a Kyllénská jeskyně.


    
Athéna:  Athény, zvl. Akropolis.  Ve starších podobách asi Mykény (Mykénai).


    
Héfaistos:  Athény, Stará agora.  Nejvíc ale ostrov Lemnos (Sporady).


    
Poseidón:

Athény, Akropolis.  Mys Súnion (Sounion).  Rád by býval měl i Naxos.  Kréta.


    
Hádés (Plútón):

    Nekromanteion. Eleúsis (Eleusis, Elefsina), zvl. Plútoneion a památky v místním museu.


    
Démétér a Persefoné:  Eleúsis (Eleusis);  možná i Lykosúra (Lykosoura), Démetrion na Naxu.


    
Kabeirové (Kabeiroi, Megaloi Theoi):

Samotháké, Paleopolis.  Kabeirion u Théb (včetně věci v museu v Thébách).

(Athény, Národní archeologické museum, sbírka kabeirské keramiky.)


    Největší hnízda výtvarných památek dávné zbožnosti (musea):

Kultura Sesklo.  Stará Malá Asie.  Kykladské věci (hlavně idoly a "pánvičky").

Krétské věci (hlavně rhyta, rhyton). Mykénské věci.

Archaické sochy (hlavně kúros a kóré, kouros, korai) a nádobíčka.

Klasické sochy včetně jejich pozdně antických replik.  Ráj drobných terakot. Mozaiky.

 

    Kultura Sesklo:

Athény, Národní archeologické museum, naproti vchodu rovně a pak vlevo; nejlepší sbírka.

 

    Stará Malá Asie:

Museum anatolských kultur v Ankaře; nejlepší sbírka (zatím jen provizorní fotky)

 

    Kykladské věci:

Athény, Museum kykladského umění (Goulandris Found.); nejlepší sbírka.

Athény, Národní archeologické museum, naproti vchodu rovně a pak vpravo; skvělé; věci z Théry jsou v patře vpravo.

Paros, Archeologické museum v Paroikii.

Naxos, Archeologické museum v Chóře Naxijských.

Naxos, Grota, podzemní museum; zajímavé, leč bohužel nepohledné, což je pro Naxos netypické.

Naxos, Archeologické museum v Apeiratu.

Iós, Archeologická kolekce, zákaz focení; malá sbírka zajímavá prolínám s Achájci.

Théra (Fira, Santorini), Museum of Prehistoric Thera; velké a dobré, ale spíš blízké Krétě.

Théra (Fira, Santorini), Museum of Ancient Thera (Archaeological Museum of Thera), část věnovaná bronzové době; spíš blízké Krétě.

Paris, Louvre, sál řeckého umění doby bronzové; dost velká sbírka, ale horší kvality.

Berlin, Altes Museum; jen pár věcí v jinak velkém a pěkném museu.

(U nás je toho minimum. Prý je ještě dobrá sbírka v Karlsruhe a v New Yorku.)

 

    Krétské věci:

Hérakleion (Iraklio) na Krétě, Archeologické museum; nejlepší sbírka.

Ag. Nikolaos na východní Krétě, Archeologické museum; dost velká a pěkná sbírka.

Chania na západní Krétě, Archeologické museum, expozice bronzové doby a zvl. Tsivourakisova kolekce, část věcí se ale nesmí fotografovat.

Rethymno na západní Krétě, Archeologické museum, část věcí se ale nesmí fotografovat; menší, hlavně larnaky.

Hierapetra (Ierapetra) na jihovýchodní Krétě, místní "Archeologická kolekce", zákaz fotografování; malá sbírka, ale má nejhezčí larnaky.

Oxford, Ashmolean Museum; výtečná sbírka sira Evanse, hlavně krétské prsteny.

(Příbuzné věci jsou taky v museích na Théře.)

 

    Mykénské věci:

Athény, Národní archeologické museum, naproti vchodu rovně; vybrané skvosty.

Mykény, místní archeologické museum (asi od r. 2004); dost velká výtečná sbírka.

Nauplion, místní archeologické museum, stará expozice, než byla její větší část přestěhována do Mykén.

(Něco málo se najde na začátku každého řeckého nebo antikářského musea, několik kousků i u nás.)

 

    Archaické sochy a nádobíčka:

Athény, Národní archeologické museum, sály vlevo od vchodu; velká a dobrá sbírka, zatím mám málo fotek.

Délos, archeologické museum, jeho část; pro moje oko nejlepší sbírka.

Delfy (Delfoi), archeologické museum, jeho část.

Kerkýra, Archeologické museum v Korfu; menší, ale milé.

Braurón (Vraone), museum, jeho část; menší, ale milé.

Olympie, archeologické museum; menší, ale milé.

Paros, Archeologické museum v Paroikii.

Rhodos, Archeologické museum.

Berlin, Altes Museum; dost velká a pěkná sbírka.

Berlin, Pergamonmuseum.

Paris, Louvre, řecká archaická sbírka soch, vázových maleb i drobotin; skvělé hlavně v drobotinách (drobné terakoty a bronzy).

 

    Klasické sochy, včetně jejich pozdně antických replik:

Athény, Národní archeologické museum, jeho část.

Berlin, Pergamonmuseum.

Paris, Louvre, obrovské sály hellénistických a římských kopií řeckých klasických soch.

London, British Museum; hlavně reliéfy z Parthenonu a Karyatidy.

(Je tím zaneřáděno skoro každé museum, proto uvádím jen největší a nejlepší sbírky.)


    Ráj drobných
terakot:  Paris, Louvre (nutno hledat v albech podle epoch).


    
Mozaiky:

Pozdně antickými mozaikami je zaplněno leckteré lapidárium, ale jednu si neodpustím:

Křesťanská mozaika za kozím chlívkem hospody Maltezána u vsi Analypsis na ostrově Astypalea (Astypalaia).


(Závěrem plyne, že nelepší rozumně dostupné museum je
Altes Museum v Berlíně; zatímco největší řecká musea jsou v Athénách a v Hérakleiu; zato v Louvru je toho hodně pod jednou střechou.)


    Řecko a Orient:

Kypr. Sýrie. Foiníkie. Baktrie (střední Asie a severozápadní Indie).


    
Kypr:

Athény, Museum kykladského umění (Goulandris Found.); ve 2. patře kyperská sbírka "Thanos N. Zintilis".

Paris, Louvre, kyperská sbírka.

Oxford, Ashmolean Museum.

(Dobrá kyperská sbírka je taky ve Vídni.)


    
Sýrie:  Paris, Louvre, syrská sbírka.


    
Foiníkie: Paris, Louvre, fénická sbírka


    
Baktrie (Střední Asie a severozápadní Indie):  Paris, Museum Guimet; unikátní sbírka.


Fotky a jejich zpracování:  Zdeněk Kratochvíl, 1991-2010 (krom malé části darovaných od přátel)

   Poslední aktualizace:  19. 9. 2010

Zpátky na domovskou stránku fysis.cz