Zdeněk Kratochvíl:   
Filosofie živé přírody II   -  syllabus kuzu

Poslední aktualizace: 8. 9. 01


Určeno studentům PřF UK jako kurz ke splnění fakultního požadavku filosofie
nebo jako výběrový kurz.

(Podmínky atestace)

Okruhy témat:
 

1.   Filosofické a vědecké pojetí přirozenosti.

2.   Pojmové a matematické obrazy přirozenosti (formální modely).

3.   Umělecké obrazy přirozenosti. Jsou odvozenější nebo původnější (bližší přirozenosti) než formální modely? Náboženské (resp. psychické) symboly jako obrazy skutečnosti.
Je pro vztah k přirozenosti nějaký obor (nebo žánr) privilegovaný?

4.   „Virutální realita."

5.   Je přirozenost za všemi těmito obrazy? Teze: Je „mezi" nimi. Umožňuje jejich vznik, umožňuje nám přecházet mezi nimi (mezi teoriemi a paradigmaty, mezi obory a žánry).

6.   Paradoxy informace (je přesně kvantitativně vyjádřitelná, ale vždy v relaci vůči úrovni popisu a kontextu).

7.   Zákonitost, nutnost, nahodilost. Paradoxy statistiky.

8.   Osud a svoboda. Rozdíl mezi osudem a determinismem: determinismus je formálním modelem nutnosti.

9.   Referáty a diskuse.


Atestace: zápočet nebo zkouška.
Zápočet za aktivní příspěvek (referát, diskuse) nebo za písemnou práci: referát, rešerše, bibliografie, inrepretace, překlad odborného textu.
Zkouška buď formou zkoušení z rozsahu kurzu a literatury (možno domluvit jinou, také názorově jinou) - nebo za zvláště skvělou práci.


Zpátky na moji práci na PřF UK
Zpátky na domovskou stránku fysis.cz