Periodizace epoch

aneb Orientace v čase


 

 

Anatolie

Kyklady

Kréta

Řecká pevnina

střední
Evropa

 

 

 

 

 

 

Paleolit

od středního

není

není

od středního

od staršího

Mesolit od

8000 BC

není

není

8000 BC

8000 BC

Neolit od

7200 BC

(6000 BC)

(5300 BC)

7000 BC

5500 BC

Keramický neolit

6500 BC

(4500 BC)

(5000 BC)

6000 BC

5200 BC

Chalkolit (= Eneolit)

6000 BC

4000 BC

(4000 BC)

4500 BC

 

Bronz starší

3000 BC

2800 BC

2800 BC

2600 BC

1800 BC

Bronz střední

2000 BC

2000 BC

2000 BC

2000 BC

 

Bronz pozdní

1580 BC

1550 BC

1550 BC

1300 BC

 

zač. železné doby

1100 BC

1050 BC

1050 BC

1050 BC

700 BC

 

 

 

 

 

 

Piktografické písmo

3000 BC

2100 BC

není

není

není

Slabičné písmo

1500 BC

1500 BC

1500 BC

není ?

není

Slabičné řecky

 ?

1350 BC

1350 BC ?

1400 BC

není

Hláskové písmo

700 BC

800 BC

800 BC

800 BC

2. AD až 9. AD

 

 

 

 

 

 Kréta - periodizace bronzu - období:

raně mínójské = EM = předpalácové od -2800 (vliv Kyklad a Malé Asie)

střední mínojské:

MM I = starší palácové od - 2100 (vlastní styl, importy z Egypta i exporty tam)

MM II = střední palácové od -1900 ( - “ - , kamarská keramika)

MM III = mladší palácové od -1700 (rychle obnoveno, asi po přírodní katastrofě pozdně minójské)

pozdní minójské:

LM I od -1580 - “ -

LM II od - 1470 (diskontinuita po katastrofě = explozi Théry, achájské osídlení)

LM III -1400 až -1050 (poslední zkáza paláců na poč. -14.st.)

 

Kyklady - periodizace:

raně kykladská doba od -3200 (EC I do 2700, idoly; EC II do 2300, vrchol umění; EC III do 2000)

doba středně kykladská od -2000 (MC do 1550)

pozdní kykladská od - 1550 (LC do 1300, pak pozdně myk. a submyk. do -1050)

 

Pevninské Řecko - periodizace bronzu - období:

raně helladské I až III (-2600 až - 2000)

středně helladské (-2000 až -1550, od mynijského po zač. Mykén)

pozdně helladské I až III C = doba mykénská (do -1200, “trójská válka” - rané 12. BC)

III D = submykénská (do -l050)

 

Řecko - periodizace pro dobu železnou:

“temná staletí” -11. až -8. st.

archaická doba -8.st. (l.olympiáda -776) až -477

klasická doba -477 až -338 (nejv. vliv Athén)

hellénistická doba -338 až -2/-1.st. (jako kulturní typ až do +3.st.)

římská doba od -196/-146 do +330/385, pak Byzanc do 15.st.

 

Hrubá periodizace keramiky v Řecku doby železné:

submykénská -12. a -11.st.

geometrická: protogeometrická -10.st. (asi z Attiky)

geometrická od poč. -9.st. (z ostrovů a z pobřeží M.Asie)

pozdní geometrická -8.st.

orientalizující = “krásný styl” (na ostrovech “mélská”, na Z “korintská”) -7.st.

černofigurová -6.st.

červenofigurová -5.st.

  


 

Identifikovatelné národy, kmeny a státy:

Anatolie:

Asyřané od -1950

Chetité od -1750

“neo-Chetité” -1200 až -800

znovu Asyřané, Frýgové, Médové; Peršané od -546

Řekové od -334

Kelti (galatai) od -3./2.st., Germáni (Gótové) v +3. až 5.st.

Turci od 1100, vpády francouzských křižáků a Mongolů.
 

Západní Malá Asie:

Frýgové a Thrákové od -13.st.

Lýdové od -8.st.

Lýkové (= nástupci Lúvijců? = “kmen Luka” ? = Pelištim ?)

Lelesgové, Kárové...

Achájci od -13.st.

Iónové od -11.st.

Peršané od -546

hellénizace od -334

římský vliv od -133 (Pergamon), od -30 součást Impéria

křižáci od 11. st.

Turci od 13.st.
 

Kréta:

(nejstarší osídlení od - 6000)

kontinuita “původních Kréťanů” (eteokrétes) od cca -4500 nebo spíše

od -3000 (nové vlny příchozích) do -2.st.!

Achájci od -1460, Dórové od -1000

Arabové, Normané; Benátčané od +1204

Turci od 1669

Řecko od 1913.
 

Kyklady:

(nejstarší osídlení od -5300)

Achájci od -15.st.

Aiolové od -1150

Iónové od -11.st.

Benátčané, Naxijské arcivévodství +1207 až 1566

Turci od 1570, Italové

Řecko od 1821.
 

Pevninské Řecko:

indoevropské kmeny od konce -3.tis. (Lúvijci?, “Pelasgové” ?)

Achájci (proto-Řekové) od cca -21./-16.st.,

Dórové (řečtí) od konce -12.st.

Makedonci (řečtí) od -338,

Kelti, vpád -280

Podrobení Římem od -196 až -146

Byzanc = “Východní Řím” od +330, samostatný od r. +385

Germáni, vpády v +4. a 5. st.

Slované od vpádů v +5. a 6.st., usazování a definitivní zničení Řecka

Turci od 1430/1460

novořecký stát od r. 1830 (plocha podobná dnešní až od 1913).
 


Zpět na  ROZCESTNÍK = místopisné indexy  

Zpět na  PRUVODCE cestami = nabídka cest

Zpět na  ZÁKLADNÍ NABÍDKU stránek