Vyberte si k oslavě některé z trojích Platónových narozenin !Narozeniny
Rodina a třídní původ
Horoskop
Legendy o narození
Zbožštění 

Narozen roku 427 BC,
v těžce aristokratické rodině
v Athénách.

 

Narozeniny:

1.  Jeho škola, Akadémie, slavila Platónovy narozeniny 7. dne měsíce thargéliónu, na svátek narození Apollóna, tedy začátkem našeho května. Takovéto narozeniny nejspíš odrážejí legendu o panenském početí Platónovy matky Periktioné ze samotného Apollóna, jak ji zaznamenává už jeho synovec Speusippos a pak souhlasně diskutuje Plútarchos. Tato tradice pokračuje u novoplatoniků, kupodivu včetně křesťanů.

2.  Jiná tradice však klade Platónovy narozeniny na ekvivalent našeho 7. listopadu.

3.  Platónův horoskop u extravagantního latiníka Materny ze 4. AD zase situuje Platónovo narození na přelom našeho února a března; tedy v řeckém pojetí: po začátku 2. ze tří řeckých ročních dob, totiž doby květu a zrání.
 
 

Rodina a třídní původ:

Otec:  Aristón, z rodu athénského krále a héróa Kodra. V jiné verzi: Apollón osobně.
Matka:   Periktioné, z rodu příbuzného s potomky Solóna (Peiktioné je jeho praneteř); sestra Charmida a sestřenice Kritia.
Sourozenci:  bratři Adeimantos a Galukón (vystupují jako postavy v Ústavě  a jinde), sestra Potoné, nevlastní bratr Antifón.
Potomci: v řádu idejí Akadémie, její dědic (1. scholarcha po Platónovi) Speusippos je jeho synovec (syn Potoné).

 

Platónův horoskop, který o 7 až 8 století později podává zjevně psychicky labilní Iulius Firmicius Maternus, Matheseos libri VI, 30, 24:
 

Si horoscopus in Aquario fuerit inventus, et in parte horoscopi Mars et Mercurius et Venus sint partiliter collocati, in occasu vero Iupiter positus Leonis habeat signum, et in anafora horoscopi Sol constitutus signum Piscium teneat, Luna vero in Geminis collocata, et in quinto geniturae loco constituta, horoscopum trigonica raditione respiciat, et Saturnus nonum ab horoscopo locum tenens in Librae sit signo constitutus, haec genitura divinarum caelestium institutionem reddit interpretem, qui docili sermone et divini ingenii potestate compositus, et caelesti quodammodo instituione formatus, vera disputationem licentia ad omnia secreta divinitatis accedat. Haec genitura Platonis fuisse suggeritur.

Ascendent -  h
Slunce -  
i,  1. dům
Luna -  
`,  5. dům
Merkur, Venuše, Mars -
h,
1. dům

Jupiter -  b  (7. dům ?)
Saturn -  
d,  9. dům
 

Provizorní horoskop:
 

Když se ascendent horoskopu nachází ve Vodnáři a v 1. domě stojí Mars, Merkur a Venuše, Jupiter je ve znamení Lva, Slunce je v 1. domě ve znamení ryb, Luna v Blížencích v pátém domě a v trigonu na ascendent, Saturn v 9. domě ve Vahách; pak toto zrození dává interpreta božských a nebeských věcí, který je způsobilý v chápavé řeči a díky božskému vnuknutí, je vzdělaný jaksi nebeským ustanovením, skutenčou schopností disputace má přístup ke všem božským tajemstvím. Za takové je pokládáno zrození Platónovo.

 

 

Legendy o Platónově narození:

Olympiodóros, Život Platónův 1 (překlad: F. Novotný, O Platónovi IV, nakl. ČSAV, Praha 1970, s. 311):

Když se Platón narodil, vzali ho rodiče a položili na pohoří Hymettu na zem, chtíce za něj přinésti tamnějším bohům Panovi, Nymfám a Apollonu, ochránci pastvin; a když tam ležel, přiletěly včely a naplnily jeho ústa medem, aby se na něm vyplnila slova "také nad med sladší mu s jazyka linuloa slova".

(Časem budeme mít ještě další legendy.)

 

Platónovo zbožštění podle odpovědi věštírny ženě, která vznesla dotaz, zda Platónovu sochu zařadit mezi sochy bohů (Prolegomena 6, tamtéž, s. 313):

   Dobře učiníš, ženo, když Platóna uctívat budeš,
   božských myšlenek vůdce, a vzácná ti odměna
   přijde od bohů, neboť ten muž již patří do jejich počtu.

 


Narozeniny
Rodina a třídní původ
Horoskop
Legendy o narození
Zbožštění
Zpátky na domovskou stránku domény fysis.cz