Platónovo podobenství o úsečce,

jejíž díly jako mapa zobrazují veškerenstvo


Idea Dobra (to agathon, bonum) je nade vším (snad jako nevlastní bod horního konce úsečky).

Úsečku zobrazujeme svisle, intenzita skutečnosti klesá shora dolů.

 

 Základní rozdělení
 z hlediska
 způsobu přístupu

 Základní rozdělení
 z hklediska
 statutu poznávání

 Jemnější  rozdělení
 podle obsahu
 úseku
 
(jen česky)

 Jemnější rozdělení
 podle schopnosti duše,
 která se k obsahu daného úseku vztahuje

česky

řecky

česky

řecky

česky

 řecky: Platón

 latinsky  (M.Ficino)

 nazíratelné  myslí

 noéton

 vědění

 epistémé

 ideje

 mysl, duch

 nús

 intellectus
 (intelligentia)

 matematické  objekty

 rozum

 dianoia

 ratio
 (cogitatio) 

 vnímatelné

 aisthéton

 mínění

 doxa

 běžné věci

 důvěra, víra

 pistis

 fides
 (fides) 

 nápodoby  věcí, obrazy,  stíny,  představy...

 zobrazení,  nápodoba

 eikasia,  (mimésis)

 simulatio
 (assimulatio) 

 

Platón, Ústava VI, 509 D - 511 E

V překladu Františka Novotného: Praha 1921, s. 247 - 249.
V překladu R. Hoška: Praha 1993, s. 311 - 314.