Další obrázek

Zpátky

 

Okolí inkriminované křižovatky
na dalekém ostrově Naxu
(kříží se zde i různé pohledy).