Nádoba na očistnou vodu z Athéniny svatyně v Milétu, kolem r. -550, stará stejně jako Hekataios.
Téhle věci se asi dožil ještě i Anaximandros, Anaximenovi bylo něco přes 30 let, když tohle bylo v jeho městě nové.
Altes Musem, Berlin.