Muž, LINOS, sedí v místnosti a rozvíjí knižní svitek, který je stočený a tak ukazuje jen část textu (což prý bude běžné až mnohem později).
   Naproti němu stojí nahý mladík, MOSAIOS, v levé ruce drží otevřenou sadu destiček. Oba čtou. Za mladíkem je truhla, kde byl asi svitek uložen.

   Zobrazení je raně klasické a je plně poplatné této své době a nikoliv archaické době, na kterou nápisy narážejí.

   Beazley (1948) podává didaktický text svitku: [sophros]unen, theon ai[eigenetaon].

   Je to ovšem klasická školní scéna zastřená do mytologického hávu - učitel kontroluje Músaiův přednes - prý zde nejsou zobrazeny žádné mytologické vztahy mezi Linem a Músaiem.
   "Músaios" zde může jednoduše mínit "muže Mús". (Atleti s mytologicky významnými jmény jsou zobrazeni v exteriéru.)

   Přesto je nenáhodné, že jménem Linos je zde obdařen starší, učitel, zatímco jako Músaios figuruje žák.

   Červenofigurová malba na vnitřní straně ploché misky, Eretrijský malíř, Athény -440/-430; Paris, Louvre G 457.