Paní přirozenosti
  Školní rok 2013 / 2014
    Poslední aktualizace: 6. 2. 2014
 
  

 
 
Moje kurzy na Filosofické fakultě UK

 

Na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK učím od roku 1990, leč v tomto tisíciletí už jen jako pouhý externista, neboť mám velice co dělat na svém pracovišti na Přírodovědecké fakultě. I když nevyznávám, že by homo sapiens byl vždy moudrý, ba dokonce naivně věřím, že svět by tady byl i beze mne, tak si přesto uchovávám kontinuitu s FF, neboť tam jsou studenti, pro které je filosofie hlavním oborem.

Na těchto stránkách by měly být informace o mých kurzech aktuálnější než jinde.

Letos to kromě "Uvedení k filosofii" bude v zimním semestru "Hérakleitos" a v letním "Přirozenost, filosofie a věda".

(Přehledové kurzy předsokratiků a "Řecké obrázky" zase až někdy příště.)

 

 

 

Anotace všech mých kurzů na FF.pdf

 

Anotace všech mých kurzů na FF.doc