Paní přirozenosti
  Školní rok 2014 / 2015
    Poslední aktualizace: 25. 1. 2015
 
  

 
 
Uvedení k filosofii


T E N T O   K U R Z   U Ž   N E P Ř E D N Á Š Í M   ! ! !

Kurz pro takzvaně neoborové studenty („společný základ“), dvouhodinovka po oba semestry.

Středa od 14:10 v posluchárně 131, nám. Jana Palacha.

Vztahy filosofie a ne-filosofie (tedy různých náboženství, literárních žánrů i oborů vědy) na příkladech z různých dob a prostředí. Rozdělení přednášek je tematické, přesto časté odkazy na „dějiny filosofie" a na problémy dějinnosti nebo evoluce i mimo filosofii. Co vlastně je filosofie? Může být filosofie výsadním polem pěstování moudrosti?

Upozornění: Po minulých zkušenostech dávám ctěným posluchačům předem na vědomí, že tento kurs není míněn jako nejsnadnější z paralelek „pro neoborové studenty“. Nepředpokládá sice znalosti, zato spojení bazální inteligence a zájmu o věc, protože jinak by to byla ryzí nuda a mus.

Atestace:

Zkouška za celý rok (na konci letního semestru i jindy) u přednášejícího, obvykle ústně. Na základě alespoň dvou z těchto položek:

1. Obsah přednášek.

2. Marcel Detienne: Mistři pravdy v archaickém Řecku, Praha: Oikúmené 2000.

3. Miroslav Petříček: Úvod do současné filosofie, Hermann a synové, Praha: Herrmann a synové, několik vydání v průběhu 90. let.

4. Zdeněk Kratochvíl: Filosofie mezi mýtem a vědou (Od Homéra po Descarta), Praha: Academia 2009 – a to buď antická část (kap. 1 až 8) nebo zbytek.

 

 

Podrobný sylabus přednášek Uvedení k filosofii.pdf

 

Podrobný sylabus přednášek Uvedení k filosofii.doc

 

 

 

Anotace všech mých kurzů na FF.pdf

 

Anotace všech mých kurzů na FF.doc