Možnosti a podmínky atestace kurzu

"Uvedení k filosofii"


6. 10. 2001

Pro studenty FF       Pro studenty FHS (a taky PeF)       Pro ostatní


 
Pro studenty FF:
Pro složení zkoušky si můžete vybrat ze dvou možností:
     1.
Atest podle společných pravidel Úvodu do filosofie na FF
     2.
Zkouška klasickým způsobem u mně

Co to obnáší?

     1.
Atest podle společných pravidel obnáší psaní referátů podle pravidel zveřejněných v patřičné rubrice na http://fhs.jinonice.cuni.cz/uvodf/. Tam jsou taky další informace. V papírové podobě jsou pravidla k mání na sekretariátu Ústavu filosofie a religionistiky FF.

     2.
Zkouška klasickým způsobem u mě = ústní zkoušení z rozsahu odpřednášené látky a ze zadané literatury ke zkoušce.
     Literatura:
Marcel Detienne: Mistři pravdy v archaickém Řecku, nakl. Oikúmené, Praha 2000
Miroslav Petříček: Úvod do současné filosofie, nakl. Hermann a synové, Praha, několi vydání v průběhu 90. let
(Individuálně je možné domluvit jinou sadu literatury podobné úrovně a rozsahu.)
     Z toho je snad patrné, že tato forma zkoušky je míněna jako náročnější - a že je určena pro ty, kteří na přednášky chtějí skutečně chodit. S těmi, kdo by se z nějakého plausibilního důvodu nemohli přednášek účastnit, a přesto by chtěli vykonat zkoušku touto formou, lze však domluvit obsáhlější sadu literatury. K tomu všemu využívejte moje
konzultační hodiny.

Pro studenty FHS (a taky PeF):
Podle podmínek uvedených v patřičných rubrikách na
http://fhs.jinonice.cuni.cz/uvodf/. Další informace virtuálně tamtéž nebo fyzicky na FHS v Jinonicích.

Pro ostatní:
Po domluvě, nejspíš podle tady uvedených pravidel pro posluchače FF, pokud nároky jejich mateřských ústavů nebudou velet jinak.


Zpátky na moji práci na FF
Na Strukturu stránek serveru fysis.cz
Zpátky na domovskou stránku serveru fysis.cz