STRUKTURA  STRÁNEK
domény fysis.czPoslední aktualizace:  13. 2. 2002,  Obsah (že abych se v tom taky sám vyznal):

fysis.cz
       
Co je to tady zač
       
Hérakleitos
       
Hermés
       
Obrázky z Řecka apod.
       
Školní věci na FF UK
       
Školní věci na PřF UK
       
Předsokratici
       
AG
       
Texty
       
Vzkazy
 


 
fysis.cz  -  Domovská stránka

       Co je to tady zač
             Struktura stránek  -  Tady teď jsme !
             Proč fyisis?  -  Proč se tenhle serer jmenuje fysis
             Souhrnné technické info  -  Technika stránek a technika obrázků
             Co jsem zač  -  Malý osobní rozcestník
                    Úřední životopis
                    Bibliografie  -  Soupis mých publikací
                          Poznámky k některým publikacím  -  Sebekritkia
                    Fotky  -  Fotografie mě (vyjímečně na opačným, totiž objektivním konci foťáku)
                    Moje odpovědi na anketu Hermetického občasníku Kyllénské rozhledy  -  No comment
                          Výzva současným i budoucím politikům  -  Aneb konkurs na zatím 1 hlas v příštích volbách
                    E-maily na mě 

       Hérakleitos
             Úvod  -  zatím provizorní
                    Hérakleitos, pokus o charakteristiku ooby  -  zatím néni
                    Hérakleitovo místo v nejstarší řecké filosofii -  zatím odkaz na pracovní překlady v Texty
                    Řeč Hérakleitovy Řeči  -  Analýza formálních prostředků Hérakleitovy řeči
                    Efesos -  zatím néni
                           Obrázky z Efesu -  zatím néni
             Řecko česká bilingva s kritickým aparátem  -  rtf, ukázka (B 1 až B 10) v htm
             Všechny zlomky, značené edicí Diels-Kranz jako B, tedy "přímé" začínají tady, z nich je přístup ke komentářům
             Všechny zlomky, značené edicí Diels-Kranz jako A, tedy "nepřímé referáty o Hérakleitovi" začínají tady
             Všechny zlomky, značené edicí Diels-Kranz jako C, tedy "nápodoby a falsa" začínají tady
             Index k rychlému přístupu na všechny zlomky             
             Index číslování zlomků  -  Převody různých číslování - náhražka databáze
                    Převodní tabulky  -  Převody různých číslování
             Značky  -  Výklad značek, užívaných v textu a aparátu
             Referát Díogena Laertia česky  -  Celý text Životů a názorů filosofů IX, 1, 1-17 (= A 1) -rtf
             Referát Díogena Laertia řecky  -  Celý text Životů a názorů filosofů IX, 1, 1-17 (= A 1) -rtf
             Hypotetické schéma přírodního koloběhu  -  Pokus o rekonstrukci Hérakleitova pojetí - rtf
             Scholia ZK -  Privátní výkladové poznámky -rtf
             Rejstříky, údaje o autorech citujících Hérakleita, o jejich spisech ...

       Hermés
              Ze života našeho boha  -  Z Hermova života a díla
                     Rodné hory,   V této hoře se narodil,   Krajina Hermova dětství
                     Prastará oslava jeho narození - Homérský hymnus na Herma, česky a řecky
                            Kratší verze hymnu v básnickém překladu
                     Jak Hermés vypadá
                            Šikovnej kluk,  Starší poodoby
                            Větrný vír,  Pastýř atd. atd.
                     Menší rodinná oslava v Hermově jeskyni
              Jeho vztah k jiným bohům
                     Jak dojemně se staral o Dionýsa - pozoruhodné !
                     Jak se k němu měla Afrodité
                            Pánové, na tuhle holku si dejte pozor!
                     Vztah k bohu filosofů                     
              Čeho všeho je patronem
              Hermés jako osvědčený průvodce za všední lidský horizont (virutální cestovka s tisíci obrázků) - viz Obrázky
              Cesta po Řecku  -  starší sekvence 77 obrázků
              Poučení pro adepty hermetismu
              Vstup do obskurního podsvětí hermetismu (jen pro silnější povahy!)
                     Hermova oblíbená logika  -  Uvedení do vyšší logiky
                     Erotické okénko
                     Sex
                     Drogy
                            Pivní plac
                                  Etalon 1 m piv v Dobříči  -  Mezinárodně platný, Českým metrologickým úřadem stvrzený, Reportáž!
                            Vínice Dionýsova
                                  Retsinosofie
                                          Výsledky terénního výzkumu řeckých retsín
                                  Znojemské vinařství
                                  Prokop Diviš a Dionýsos
                     Násilí, podvody, politika  -  Povaha naší demogracie
                            Attack ! - 11. 9. 2001
              Texty k hermovským až hermetickým tématům
                    Obrana želvy  -  Většina knížky po kapitolkách
              O Hermových stránkách (spravovaných jeho nevěrným sluhou)
              Odkazy na jiná místa pavučiny
              Aktuality  -  Hermových stránek
              Spojení do Hermovy jeskně  - Hermův E-mail

       Obrázky  (Původně je to ovšem součást Herma a ještě teď je to od něj celé taky přístupné)
              Hermés jako osvědčený průvodce za všední lidský horizont (virutální cestovka s tisíci obrázků)
                     Arkádie  -  zatím 8 složek fotek: Andritséna, Bássai, Lykaion, Lykosúra, Stymfálos, Feneos, Kylléné
                     Argolis  -  10 složek: Argos, Museum v Argu, Epidauros divadlo, E. Asklépeion, E. ostatní, E. museum, Paleos Epidauros, Nauplion, Museum v Naupliu, Nemea -  Mykény a Tíryns jsou zvlášť !
                     Athény I  -  zatím jen letmý průřez: Nár. arch. museem a pár jiných fotek
                     Athény II  -  Zatím jen pár fotek z Kykladského a z Byzantského musea
                     Athény NAM  -  9 složek fotek z Nár. arch. musea podle epoch a žánrů, ale zatím jen po pár ukázkách v každé
                     Attika ostatní  -  6 složek: Braurón, B. museum, Eleúsis (proviz.), E. museum (proviz.), Aigína, Súnion
                     Boiótie, Théby  -  zatím jen 3 složky: Museum v Thébách, věci z Tanagry, Kabeirská keramika
                     Delfy a okolí  -  Muzeum, Cesta ke Kórycké jeskyni, Kórycká jeskyně, Delfy (proviz.), svatý okrsek (proviz.)
                     Délos  -  zatím museum a provizorní zběžná prohlídka ostrova
                     Dodekanéssos  -  zatím néni
                     Íráklio (Hérakleion)  -  zatím 2 menší provizorní složky - Museum: Stará Kréta, Řecké sochy
                     Kréta I  -  zatím jen Fúrni u Archanes
                     Kréta II  -  zatím néni
                     Kyklady  -  zatím pouhé odkazy (zvlášť je Délos a zvlášť bude taky Naxos a Théra)
                     Mykény a Tíryins  -  9 složek: Mykény a okolí, M. vstup, "pokladnice", akropole, za akr., Mykénské věci v museu v Naupliu, Tíryns, T. akropole, T. v hradbách
                     Naxos  -  zatím "jenom" posvátná jeskyně v hoře Zás
                     Olympie a Z Peloponéssos  -  zatím 4 složky: Olympie, O. museum archaické věci, O. m. klasické, Rio
                     Samothráké  -  zatím néni
                     SZ Řecko  -  6 velkých složek: Ióannina, I. museum, Dódóna, Nekromanteion, N. dole, Korfu je v Ost. ostrovech
                     Théra  -  zatím néni
                     Thessaloniké  -  zatím néni
                     Ostatní ostrovy  -  zatím 4 složky: Astypaleia, Astypaleia mozaika, Korfu, Korfu museum
                     Ostatní Řecko  -  zatím néni
                     Ankara  -  Zatím jen několik složek fotek z Musea anatolských kultur a pár fotek staré Ankary
                     Efesos  -  Artemísion, museum ...
                     Iónie ostatní  -  Didyma ...
                     Istanbul  -  zatím néni
                     Lýkie  -  8 složek: Fethiye, F. museum, Sakli Kent, Létóon, L. chrámy, Xanthos, Patara, Antalya
                     Ostatní Turecko  -  Amasra, Kappadokie, Eufrat, Edessa = Šanli Urfa, Charrán
                     Anglie  -  zatím néni
                     Bulharsko  -  zatím néni
                     Česko  -  zatím jenom Znojemské vinařství
                     Itálike  -  zatím néni
                     Rumunsko  -  zatím néni
                     Zatmění Slunce  -  Jak je r. 1999 pozorovali a pořádali v Amasře za účasti emírů
              Monoskp k nastavení obrazovky nebo graf. karty
              Rozcestník obrázků  (ve složkách souborů je to ovšem původně součást Hermés/průvodce) - soupis všech fotek
                     Info  -  informace o původu a účelu obrázků
                     Periodizace - Periodizace řecké kultury, orientace v čase a prostoru
                     Místo  -  Soupis obrázků setřídění podle míst. Náhražka databáze. (Obs. odkazy i na zatím nezařazené fotky)
                     Kraj  -  Totéž, ale seřazeno podle okresů (v Řecku) nebo krajů (v Turecku)
                     Země  -  Totéž, ale seřazeno podle zemí (krajů, v Řecku) nebo provincií (v Turecku)
                     Stát  -   Totéž podle dnešních států
                     Téma -  Totéž podle náboženských témat
                     Příroda -  Totéž podle přírodních jevů
                     Musea  -   Totéž seřazeno podle muzeí
                            Soupis muzeí  -  Teprve zpřístupním, (zatím jen v Odkazy)
                     Katalog všech obrázků  -  Zatím néni

       Filoosofická fakulta UK
              Moje práce na FF  -  Konzultace, rozvrh, odkazy, anotace přednášek, syllaby kurzů:
                     Uvedení k filosofii  -  Podrobný syllbaus kurzu
                     Předsokratici  -  Podrobný syllabus kurzu
                     Fenomenologie náboženství  -  anotace kurzu
                     Řecké obrázky  -  Podrobný syllabus kurzu
                     Duše u presokratiků (Hynek Bartoš a Z.K.) - syllabus kurzu
                     Anotace a syllaby v podobě rtf souborů na stažení
                     Mé kurzy na FF v minulých letech
              Práce studentů  -  Práce seminární, postupové, bakalářské a diplomové (mafisterské), doktorandů
                     Moje posudky na studentské a habilitační práce 

       Přírodovědecká fakulta UK
              Moje práce na PřF  -  Konzultace, rozvrh, odkazy, anotace přednášek, syllaby kurzů:
                     Dějiny antické filosofie  -  Podrobný syllabus kurzu
                     Dějiny filosofie středověku a renesance  -  Podrobný syllabus kurzu
                     Filosofie živé přírody I.  -  Podrobný syllabus kurzu
                     Filosofie živé přírody II.  -  Syllabus kurzu
                     Anotace a syllaby v podobě rtf souborů na stažení
              Program nejbližších katedrových seminářů  -  Pátky 14:00

       Předsokratici   -  Nově zaváděná rubrika s texty, překlady, literaturou a poznámkama
              Obecné věci k předsokratikům
                      Plútarchovo podání o Delfském nápisu - taky rtf
                      Uvedení k předsokratikům - taky rtf
                           Proč - taky rtf
                           Mapa předsokratiků - taky rtf
                           Základní historické a doxografické údaje o jednotlivých předsokraticích - odtud taky linky na ně - taky rtf
                           Literatura - taky rtf
              Anaxagorás
              Anaximandros  -  ten už je jakž takž vyvrbený
              Anaximenes  -  ten už je jakž takž vyvrbený
              Hérakleitos  -  stránky převeliké, které už tradičně mají vlastní rubriku
              Hippokratés  -  zatím jenom nouzovka
              Pýthagorejci  -  zatím jenom nouzovka
              Polykleitos  -  zatím jenom nouzovka
              Skýthinos z Teu
              Thalés - vrbí se
              Xenofanés - vrbí se

       AG  -  Kvůli 3 měsícům zástupu na Arcibiskupském gymnáziu: Filosofie pro obě septimy a věci k tomu.
              Syllabus mé části kurzu
              Texty ke kurzu a odkazy na další

       Texty  -  Část textů už je od 20.10.01 zpřístupněná ! Není potřeba je tady všechny vypisovat, jsou tam.
              Řecké fonty  -  pro jakékoliv Office,  koptské fonty,  hebrejské
              Makro pro aktivní psaní staré řečtiny  -  pro Office 95 -  a návod
              Dál: odkazy, včetně elektronických textů na jiných doménách

       Vzkazy  -  Moje vzkazy pro řešení nenadálých situací
 


Obsah:
fysis.cz
       
Co je to tady zač
       
Hérakleitos
       
Hermés
       
Obrázky z Řecka apod.
       
Školní věci na FF UK
       
Školní věci na PřF UK
       
AG
       
Texty
       
Vzkazy