Návrh na financování veřejných vysokých škol

 

„Firemní filozofie: Kvalita, Obsluha, Čistota, Hodnota.
Je tu k dokonalosti doveden systém podřízení všeho maximálnímu zisku firmy.
Systém rozsáhlého vnitropodnikového vzdělávání může být zakončen manažerským studiem na Hamburger University v Oak Brook, Illinois."

Zdroj inspirace:
Velký hamburger tě sleduje
(Jak funguje firma, která je pro Čechy symbolem Západu?)
Pátek Lidových Novin, 19. 10. 2000

A my tady zatím máme proti své vůli patlavě prodávat doktoráty za 6 tisíc Kč,
které ani nejdou do naší kapsy!

Co s tím uděláme?

Je tu realistický návrh, jak by fakulta mohla žít nezávisle na státním rozpočtu, jak studenty osvobodit z otroctví třeba zrovna v McDonald´s, jak příjemně oživit historické centrum města:


1. Mílové právo

Studenti fakulty by měli výhradní právo na žebrotu i pouliční podnikání v dosahu do 1 míle od sídla děkanátu, ne však dále než do poloviny vzdálenosti k jiné veřejné vysoké škole. Jejich zisk by byl osvobozen od daně z příjmu.

 

2. Učitelský desátek

Každý student odvádí desátek zisku určitému učiteli (tutorovi), který z něj žije.

 

3. Ekonomický desátek

Každý student odvádí druhý desátek hlavnímu ekonomovi fakulty, který z těchto peněz zajišťuje náklady na budovu a její vybavení a na chod aparátu.

 

4. Doktorské obročí

Doktorát se musí buď získat poctivě (PhD), nebo se prodává (PhDr.) za 1 milion Kč bez dalších průtahů. Vedoucí ústavu (katedry) nakládá s doktorským obročím k prospěchu oboru podle vlastního uvážení.

 

5. Kolejné

Ekonomické nájemné motivuje studenty k vyšším ziskům a tím pádem i desátkům a oživení města.

 

6. Administrativa

Ústavy (katedry) nemusí provozovat účetnictví, neboť každý nakládá podle své úvahy s tím, co se mu podaří vybrat. Učitelům se dovoluje doplňková žebrota, osvobozená od desátků.

 

Věřím, že tento systém je efektivnější než dosavadní a že může zachránit i jiné vysoké školy než lékařské a právnické. Hlavní předností systému však je, že navrací vzdělání jeho náležité místo ve společnosti. Vzdělaný člověk by už nebyl poskokem byrokratů a technokratů, nýbrž opět svobodným komediantem.

Zdeněk Kratochvíl


Zpátky na moji práci na FF                                              Na stránky www.ff.cuni.cz
Na
Strukturu stránek domény fysis.cz
Zpátky na domovskou stránku
fysis.cz