A 6 a

 Scholia ZK

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na index
číslování
zlomků

 Komentář
ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

 

Vždyť jedno sestává z obou protikladů, jeho rozdělením se protiklady stávají patrnými. Což to není právě to, o čem Řekové tvrdí, že to Hérakleitos - významný a proslulý u nich - učinil centrem své filosofie a chlubil se tím jako novým objevem? Je to přece starý objev Mojžíšův, výrok mající úctu, že protiklady mezi díly vyrůstají z Něho samotného, jak to zřetelně ukázal.

Filón Alex., Quis rerum divinarum haeres sit 43, 214 (= sect. 213-214 Wendland, viz Exod. 25, 30-38)