A 11

 Scholia ZK

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na index
číslování
zlomků

 Komentář
ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

 
  A 11 / 1  Aetios, Placita philosophorum II, 13, 8
  
A 11 / 2  Chrýsippos (Fragmenta Physica 609) u Aetia
  
A 11 / 3  Aetios, De placitis reliquiae
  
A 11 / 4  Aristotelés, Meteorologica II, 2, 354
  
A 11 / 5  Aristotelés, Problemata XXIII 30, 934A 11 / 1

Parmenidés a Hérakleitos říkají, že hvězdy jsou shluky ohně.

Aetios, Placita philosophorum II, 13, 8 = De placitis reliquiae (Stobaei excerpta), p. 342, 6-7 Diels (= D. 342)


A 11 / 2

Hérakleitos a stoici tvrdí, že hvězdy se živí z pozemského výparu.

Chrýsippos (Fragmenta Physica 609) u Aetia = Pseudo-Plútarchos, Placita philosophorum II, 17, 4 = p. 346, 18-20, Diels (= D. 346)


A 11 / 3

Hérakleitos a pýthagorejci říkají, že každé uspořádání hvězd má vládu, že země je obklopena vzduchem v bezmezném jasu. Tyto názory se nalézají v orfických spisech: totiž že svět tvoří každá z hvězd.

Aetios, De placitis reliquiae (Stobaei excerpta), 343, 10-15 Diels


A 11 / 4

Proto jsou také směšné všechny dřívější názory, že Slunce se živí vlhkostí. Někteří dokonce tvrdí i to, že se tak dějí obraty Slunce (o slunovratech), neboť tatáž místa nemohou (Slunci) stále poskytovat potravu; to je však na ni odkázané, neboť jinak zahyne. Vždyť i oheň, který je (běžně) zjevný, žije potud, dokud má potravu - a vlhkost je ohni jedinou potravou. Jako kdyby se vzestup vlhkosti dostával až ke Slunci - nebo jakoby cesta vlhkost vzhůru byla taková jako při vzniku plamene. Asi proto přijali tento názor i o Slunci.

Aristotelés, Meteorologica II, 2, 354b 33 - 355a 8


A 11 / 5

Proto i někteří hérakleitovci tvrdí, že z vyschlé a ztvrdlé pitné vody vznikají také kameny a země; i to, že Slunce je výpar z moře.

Aristotelés, Problemata XXIII 30, 934b 23