A 12

 Scholia ZK

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na index
číslování
zlomků

 Komentář
ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku


A 12 / 1  Aetios, Placita philosophorum II, 20, 16
A 12 / 2  Aetios, Placita philosophorum II, 22, 2 (D. 352)
A 12 / 3  Aetios, Placita philosophorum II, 22, 2 (D. 354)
A 12 / 4  Aetios, Placita philosophorum II, 24, 3
A 12 / 5  Aetios, Placita philosophorum II, 28, 6
A 12 / 6  Aetios II, 29, 3
A 12 / 7  Hippolytos, Refutatio


A 12 / 1

Hérakleitos a Hekataios říkají, že Slunce je pochodeň vystupující z moře a obdařená myslí.

Aetios, Placita philosophorum II, 20, 16 (D. 351)


A 12 / 2

(Slunce je tvarem) podobné míse, dutě prohnuté.

Aetios, Placita philosophorum II, 22, 2 (D. 352)


A 12 / 3

Zatmění nastává otočením mísovité podoby, takže se dutina ocitne nahoře a vypuklá strana dole, vůči našemu pohledu.

Aetios, Placita philosophorum II, 24, 3 (D. 354)


A 12 / 4

Hérakleitos říká, že Luna má podobu mísy.

Aetios, Placita philosophorum II, 27,2 (D. 358)


A 12 / 5

Hérakleitos říká, že se Sluncem je to stejné jako s Lunou. Tyto hvězdy mají podoby dutých nádob, přijímají záři z vlhkého výparu a osvětlují zjevnost. Slunce je však jasnější, neboť se ubírá v čistším vzduchu, zatímco Luna ve zkalenějším, a proto se jeví slabší.

Aetios, Placita philosophorum II, 28, 6 = De placitis reliquiae (Stobaei excerpta), p. 359, 1-10 Diels


A 12 / 6

Hérakleitos říká, že zatmění Luny se dějí otočením dutiny a nakloněními.

Aetios II, 29, 3


A 12 / 7

A jak říká Empedoklés, je celé naše okolí plné špatností. Tyto špatnosti dosahují až po Lunu, když se šíří z místa Země. Dále však nepostupují, ježto veškerá místa nad Lunou jsou čistší. Toto si myslel i Hérakleitos.

Hippolytos, Refutatio omnium haeresium I, 4, 3