A 21

 Scholia ZK

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na index
číslování
zlomků

 Komentář
ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránkuAnaxagorás z Klazomen říká, že cílem života je nazření a z něho plynoucí svoboda;
Hérakleitos z Efesu zase, že zalíbení.

Kléméns Alex., Stromata II, 130