A 22

Kahn
LXXXI A
 LXXXI B

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na index
číslování
zlomků

Scholia Komentář
ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku


  A 22 / 1  Aristotelés, Ethica Eudemia VII, 1, 1235
  
A 22 / 2  Simplikios, In Categ. 412
  
A 22 / 3  Núménios, fr. 16
  
A 22 / 4   Kahn LXXXI A,  Kahn LXXXI B; Scholia A ad Iliadem XVIII


A 22 / 1

Mimo to ‹ podobnou lásku a protikladný zápas › však jsou i oddělená umístění protikladů; láska se pak zdá svádět dohromady. ... A Hérakleitos káral toho, kdo napsal (Homér, Iias XVIII, 107):
   "Kéž by zahynul svár mezi bohy i mezi lidmi."
Vždyť bez vysokého a nízkého ‹ tónu › by nebyl souzvuk a bez samce a samice, kteří představují protiklady, by nebyly živé bytosti.

Aristotelés, Ethica Eudemia VII, 1, 1235a 24-29


A 22 / 2

‹... Hérakleitos totiž tvrdí ›, že ‹ v případě zrušení svárů › by všechno zaniklo.

Simplikios, In Categ. 412, 26 Kalbfl.


A 22 / 3

Núménios chválí Hérakleita za kritiku Homéra, který si přál zánik a zmizení všeho zla:
Homér totiž nechápal, že tímto přáním souhlasí se zničením světa, neboť by tak byla zničena látka, která je zdrojem zla.

Núménios, fr. 16 Thedinga (= fr. 52 des Places, u Chalcidia, c. 297)
Viz Plútarchos, De Iside et Osiride 48, 370A


A 22 / 4   (Kahn LXXXI A)

Hérakleitos káral toho, kdo napsal (Homér, Iias XVIII, 107):
   "Kéž by zahynul svár mezi bohy i mezi lidmi."
Vždyť bez vysokého a nízkého ‹ tónu › by nebyl souzvuk a bez samce a samice, kteří představují protiklady, by nebyly živé bytosti.

(Kahn LXXXI B):

Hérakleitos, který považoval přirozenost jsoucích věcí za ustavenou díky sváru, zlehčoval Homéra, neboť mínil, že si přál zboření světa.

Scholia A ad Iliadem XVIII, 107a1