A 23

Kahn  XII

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na index
číslování
zlomků

Scholia Komentář
ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránkuNebylo by náležité používat dále básníky a mythografy jako svědky pro věci, o kterých nic nevíme, což právě ti před námi povětšinou dělali, uvádějíce, jak říká Hérakleitos,
ve sporných případech nedůvěryhodné opory.

Polybios, Historiae IV, 40, 2-3