B 74

 Kahn XIII

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na index
číslování
zlomků

 Komentář
   Scholia ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

 
 

1

 

3

[Mít na paměti, že]

není správné být ‹ jednat a mluvit jako › děti rodičů,

[prostě řečeno, ‹ jednat a mluvit › tak, jak nám to bylo předáno.]

 


 
Marcus Aurelius IV, 46