Hérakleitos
B 38

Kahn
XXIV 

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na index
číslování
zlomků

 Komentář
   Scholia ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

 

1

[Zdá se, že podle některých se jako první zabýval astronomiíThalés› ...

dosvědčují mu to Hérakleitos i Démokritos.]

 


 
Díogenés Laertios, Vitae philosophorum I, 23