B 63

 Kahn CX

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na index
číslování
zlomků

 Komentář
   Scholia ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku


 

1

Postavit se tomu, kdo tam je,

a stát se bdělými strážci živých i mrtvých.

 


 
Hippolytos, Refutatio omnium haeresium IX, 10, 6


Verze překladu:

1     Jsou probouzeni tím, který zde je,
       a stávají se bdělými strážci živých a mrtvých.


Překlad s konjekturou (Patin):

1     Postavit se nějakému bohu tam (zde?), ...


Překlad s konjekturou (Sauppe):

1     Je třeba se postavit bohu, ...