B 65

Kahn CXX

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na index
číslování
zlomků

 Komentář
   Scholia ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

 
 

1

 


[Přívrženec nauky Hérakleitovy, který zavádí výrazy:]
 

Nasycení a nedostatek,

vše jako jedno a všechno v proměně.

 


 
Filón Alex., Legum allegoriarum libri III, 7  (Viz též verze v dalším spisu a u Hippolyta.)Překladová verze závěru:

3     jedno veškerenstvo a vše v proměně.       [Což někteří nazvali]
       nasycení a nedostatek,
       [zatímco jiní vzplanutí a rozvržení v kosmos.]

Filón Alex, De specialibus legibus I, 208
(Analogie k tomu: Plútarchos, De E apud Delphos 9, p. 389 C)


       [Nazývá jej ‹ oheň › pak]
       nedostatek a nasycení.
       [Nedostatkem je totiž podle něj rozvržení v kosmos, vzplanutí je pak nasycení.]

Hippolytos, Refutatio omnium haeresium IX, 10, 7